Ungdomens hus & våra fritidsgårdar

Exempelbild

En självklar plats för många unga.

Inom vår kommun har vi flera fritidsgårdar, Blå hallen i Hamburgsund, La´gårn i Rabbalshede, Macken i Bullarn och så kommunens största som är Ungdomens hus i Tanumshede. Kanske har du sett den fina artikeln om vårt Ungdomens hus och våra fritidsgårdar i veckovis?

Här är länken till filmen som det hänvisas till. Du kan också läsa mer om våra fritidsgårdar här.