Under sommaren införs parkeringsavgift på välbesökta parkeringar

Exempelbild

För att öka tillgängligheten på populära parkeringsplatser, förbättra framkomligheten för fotgängare och fordon samt ge fler möjlighet att parkera genom att förhindra felaktiga långtidsparkeringar beslutade kommunfullmäktige i oktober förra året att införa parkeringsavgift från sommaren 2021. Avgifterna införs på de parkeringar i kommunen där trycket på parkeringsplatser under sommaren är som störst i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund.

Enbart under sommarperioden

Från den 15 juni – 15 augusti kommer man kunna parkera gratis första timmen och därefter tas en avgift om 20 kronor i timmen ut, som mest kan man parkera 3 timmar i följd. Avgiften betalas via en app, ett sms eller ett talsvar, information om hur betalning sker finns på informationsskyltar på plats. Det är bara på utvalda parkeringar som parkeringsavgift införs och där gäller också samma villkor för de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. På andra parkeringsplatser fortsätter systemet med P-skiva, vad som gäller framgår av informationsskyltar på plats.

Välbesökta parkeringsplatser

De parkeringar där avgift införs är de mest trafikerade i samhällena Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund. Parkeringarna är utmärkta med röda prickar på bilderna.

Vill öka tillgänglighet av parkeringsplatser under sommarmånaderna

Under juni-augusti ökas kontrollen av felparkeringar så att parkeringsplatser hålls tillgängliga och framkomlighet för fotgängare och fordon är möjlig även under sommarperioden med mycket besökare i våra samhällen.

Utvärderar förändringen efter sommaren

Efter sommaren kommer erfarenheter och eventuella synpunkter på förändringen att utvärderas för eventuell justering.


För mer information kontakta:
Pär Nyström, Gatu- och projektchef, 0525-180 00

Parkeringskartor Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund avgift sommartid.
Parkeringskarta Grebbestad
parkeringskarta hamburgsund