Två nyexaminerade kollegor från chefstraineeutbildningen

Efter 1,5 års utbildning bredvid ordinarie tjänst har nu Malin Wiklund, lärare på Grebbestad skola och Jessica Jonasson, samordnare för fritidsgårdarna inom Kultur och fritid, tagit examen inom Fyrbodals chefstraineeutbildning.

Detta firades högtidligt på Everts Sjöbod i Grebbestad. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och har genomförts i samarbete med sju andra kommuner och Högskolan Väst.

- Utbildningen har varit en stor personlig och professionell utveckling. Jag har fått en tydlig bild av vilken fantastisk apparat en kommun är. Nu är jag nyfiken på vilken nästa dörr är som öppnar sig, säger Malin.

- Utbildningen har varit givande och inspirerande. Jag känner att jag redan har fått användning av utbildningen och är tacksam att få ha deltagit. Den har också gett ett nätverk med de andra som deltagit från sju andra kommuner i Bohuslän och Dalsland, berättar Jessica.

Agneta Andersson, HR-chef i Tanums kommun, deltog i firandet och säger:

- Utbildningen är en viktig del för Tanums kommun i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi står inför en kompetensutmaning och behöver kunna visa på karriärvägar i vår organisation. Därför satser vi på en ny omgång av utbildningen till hösten för två nya deltagare. Vi är stolta över våra skickliga medarbetare!

För att få gå utbildningen krävs rekommendation från sin chef och utbildningen pågår under 1,5 år. Utbildningen innehåller studier och tentamen inom ledarskap, att leda en politiskt styrd organisation, verksamhetsutveckling, kommunal ekonomi, offentlig rätt, arbetsrätt, personalfrågor samt projektledning. Under två dagar ska också två olika chefer skuggas i sitt arbete. En ny omgång av utbildningen startas i september 2021.

Vi gratulerar våra kollegor till fina resultat och önskar dem varmt lycka till i framtiden i vår kommun!

Malin Wiklund till vänster och Jessica Jonasson till höger.

Malin Wiklund till vänster och Jessica Jonasson till höger.

Från vänster: Malin Wiklund och Jessica Jonasson fick blommor och diplom av Lina Magnusson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Från vänster: Malin Wiklund och Jessica Jonasson fick blommor och diplom av Lina Magnusson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.