Tillsyn av minireningsverk

Miljöavdelning påbörjar i år tillsyn på de omkring 500 minireningsverk som finns i kommunen. Du som berörd fastighetsägare ska ha fått ett utskick med information om detta.

Det är fastighetsägarens ansvar att ha kunskap om avloppsanläggningen och se till att den fungerar tillräckligt bra och syftet med vår tillsyn är att undersöka att tillståndet följs och att service och egenkontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Service utförs av en servicetekniker eller av fastighetsägaren själv. Det är en del av skötseln av minireningsverket. Det är vanligt att företag som säljer minireningsverk även erbjuder serviceavtal.

Här kan du läsa mer om tillsyn av minireningsverk.