Tillsyn av bekämpningsmedel

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Miljöavdelningen i Tanums kommun kommer att vara med i projektet och ha tillsyn över växtskyddsmedel och biocidprodukter hos återförsäljare. Under maj månad kommer medarbetare från miljöavdelningen vara ute i olika butiksverksamheter och titta bland annat på produkters godkännande och märkning, men också information till kund vid försäljning.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

Läs gärna mer på Kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om bekämpningsmedel.