Tillsyn av avloppsanläggningar i Tanums kommun

Miljöavdelningen i Tanums kommun påbörjade år 2023 arbetet med att se över de omkring 500 minireningsverk som finns i kommunen. De fastighetsägare som berörs nu har redan fått utskick med information om detta.

Du som fastighetsägare ska ha kunskap om din avloppsanläggning och se till att den fungerar tillräckligt bra. Syftet med tillsynen är att undersöka att egenkontrollen och skötseln av minireningsverket utförs i enlighet med villkoren i tillståndet.

Service utförs av en servicetekniker eller av fastighetsägaren själv. Det är en del av skötseln av minireningsverket. Det är vanligt att företag som säljer minireningsverk även erbjuder serviceavtal.

När kommunen gör tillsyn kontrollerar vi att tillståndet följs och att service och egenkontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Här kan du läsa mer om tillsyn av minireningsverk.