Tillgänglighetsarbete på tanum.se

Exempelbild

Tanum.se är en av de 257 offentliga webbsidor som slumpmässigt blivit utvalda att med ett automatiskt testverktyg analyseras utifrån tillgänglighet. Bakom den förenklade övervakningen står Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Rapporten visar på ett flertal brister bland annat kring rubriksättning och textalternativ till bilder. Rapporten är ett bra underlag för det redan påbörjade arbetet med att hålla tanum.se tillgänglig för alla.

- Det är helt grundläggande att kommunens hemsida kan användas av alla och att det är enkelt att förstå vår information. Efter att tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft förra året har vi arbetat kontinuerligt med att förbättra samtliga kanaler för kommunikation. Det handlar om att förstå vad vi säger, att hjälpverktyg fungerar på hemsidan men också om att berätta vad som händer i kommunens verksamheter, säger kommunikatör Sofia Agertoft.

Lagen om tillgänglighet

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i Sverige. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har i uppdrag att övervaka digital offentlig service i Sverige genom ingående övervakning eller förenklad övervakning. DIGG har under senaste perioden genomfört förenklad övervakning med ett automatiskt testverktyg och slumpmässigt analyserat 257 offentliga hemsidor.

Välkommet underlag i fortsatt arbete

Kommunen välkomnar rapporten i det pågående arbetet med att tillgängliggöra hemsidan och rapporten ses som ett tydliggörande vilka åtgärder som är akuta och vad som kan åtgärdas på längre sikt.