Telefonsamtal spelas in i utbildningssyfte

Exempelbild

Under vecka 2 och 3 kommer telefonsamtal till kundcenter att spelas in och användas för utbildning av personal. Alla samtal kommer raderas efter vecka 3.