Tävlingen Minimeringsmästarna pågår

Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen!

Tanums kommun arrangerar tävlingen tillsammans med Sotenäs kommun och träffarna hålls växelvis i de två kommunerna. Minimeringsmästarna är ett initiativ från Göteborgsregionen (GR), som finansieras av Avfall Sverige.

Hushållen från Tanums kommun som deltar är:

Kim de Bruin

Kim de Bruin

Ida Gravander

Ida Gravander

Anna Gravander Nikkinen

Anna Gravander Nikkinen

Under året arrangeras fem tematräffar där deltagarna lär sig mer om hur de kan minska sitt avfall och klimatpåverkan. Hushållen får väga sitt restavfall, matavfall och sina förpackningar vid tre tillfällen under året. Vägningen av avfall är en del av poängen som de kan samla under tävlingens gång. Efter varje tematräff får de en eller flera utmaningar att utföra, dessa ger också poäng.

Alla som vill kan bli Digitala minimeringsmästare genom att följa Minimeringsmästarna på sociala medier och genomföra samma utmaningar som de tävlande hushållen!

Här kan du läsa om hur du gör för att bli en digital minimeringsmästare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.