Tanums stöd till företag kompletteras med hyressänkningar - om EU säger ja.

Exempelbild

I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Tanums kommuns näringsliv har många företag inom nämnda branscher och detta stöd kommer att ha stor betydelse lokalt.

I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Tanums kommuns näringsliv har många företag inom nämnda branscher och detta stöd kommer att ha stor betydelse lokalt.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Regeringens beslut kräver ett godkännande av EU för att kunna börja gälla.

Tanums kommun har beslutat att sänka den fasta hyran i kommunägda lokaler enligt de förutsättningar som anges i regeringens beslut och under förutsättningen att regeringens beslut godkänns av EU. Tanums Hamnar AB har tagit ett motsvarande beslut som Tanums kommun gjort.
Ytterligare information kommer när vi vet om EU- gett sitt godkännande.

- Vi ska bidra med allt vi kan i den rådande situationen. Näringslivet i Tanums kommun har många företag inom sällanköp, hotell och restauranger. I de lokaler vi råder över kommer vi att sänka den fasta hyran enligt regeringens förslag om EU godkänner det, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.