Tanums kommun sjätte bäst på Upphandling och en Service över snittet

Exempelbild

Under torsdagen presenterades resultatet av Sveriges kommunernas mätning, Insikt, av kommunernas servicenivå inom sina olika myndighetsområden. Tyvärr har vissa data inte kommit med och resultatet kommer att uppdateras i efterhand men dagens siffror visar att Tanum fortsatt har en godkänd nivå om 69 av 100 poäng (71 år 2020). Varje myndighetsområde får även ett eget resultat och i årets mätning klättrade Serveringstillstånd och Miljö- och hälsoskydd rejält, Upphandling hamnade på plats sex totalt i riket och inom området Service får Tanum ett högre resultat än snittet i riket på alla områden.

- Det känns glädjande att företagen är nöjda med bemötandet som de får vid kontakt med våra myndigheter, det är viktigt att vi är ett bra stöd. Redan före pandemin påbörjade vi ett arbete för att förenkla upphandlingar för företag, detta har varit mycket uppskattat och det ser vi i mätningen, säger Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande.

Två raketer, sjätte bäst på Upphandling och ett Bemötande över snittet

Varje myndighetsområde får även ett eget resultat och i årets mätning klättrade två områden rejält jämfört med förra årets mätning, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd. Serveringstillstånd började klättra redan förra året och får i år ett värde på 87, ett mycket bra resultat enligt Sverige kommuner och regioner. Myndighetsområdet Upphandling började mätas först under 2020, årets värde om 68 placerar Tanum på plats 6 där flera olika projekt bland annat ökad dialog inför upphandling och förenkling för företag vid upphandling har sjösatts och visar nu framgång.

- Vi blir verkligen glada att höra detta, framförallt att så många har tagit sig tid att svara i undersökningen, säger Sandra Morin upphandlare Tanums kommun. I varje upphandling försöker vi tillsammans med våra verksamheter att göra våra underlag så enkla, tydliga och aktuella som möjligt för anbudsgivarna. Man ska känna att man får ett stöd av oss, fortsätter Sandra Morin.

Inom myndighetsområdet Service får Tanum ett högre resultat än snittet i riket på alla områden. Det serviceområde som Tanum får högst betyg inom är Bemötande, företagen tycker menar att man får ett gott bemötande och god service i kontakt med kommunen och i hanteringen av deras ärende. Det område som inte fått bra resultat är Bygglov där man går från 74 poäng till 67. En förklaring kan vara att man varit hårt ansträngda på grund av den ökade mängden inkomna ärenden under pandemin. Man har just startat ett pilotprojekt för att effektivisera processerna inom området.

Insikt

Enkätundersökningen skickas till företagare som haft kontakt med kommunen inom kommunens myndighetsområden brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd, bygglov och upphandling. Företagarna besvarar frågor om kommunens service inom information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för resultatet och mätningen är ett viktigt verktyg för kommunen i det interna förbättringsarbetet. I 2021 års mätning inkomtotalt 179 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 46%.

Ytterligare en undersökning som mäter företagsklimatet är Svenskt Näringslivs attitydundersökning ”Företagsklimatet” där resultatet för 2021 placerar Tanum på plats 87, en klättring från plats 140 år 2020. Målet är att placeras bland de 100 bästa i Svenskts Näringslivs ranking.

 

För mer information:
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 0526-181 09, elenor.olofsson@tanum.se.