Tanums kommun sänker avgifter och taxor för att stötta företagen

Många av våra lokala företag har drabbats hårt i coronavirusets spår. Tanums kommun har allt sedan pandemins start tagit ett flertal olika beslut om åtgärder för att minska de negativa effekterna av covid -19.

Tanums kommun har tidigare beslutat om avgiftsbefrielse av fast och rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd för restauranger som skulle betalats 2021. För att uppmuntra var och en till lokal handel så gav kommunen 2020 sina anställda både en påskpresent och en julklapp, att konsumera hos ett lokalt företag. Syftet med gåvan var att visa uppskattning och tacksamhet för vår personals kompetenta arbete under hela pandemitiden och samtidigt stötta vårt betydelsefulla näringsliv.

Vi fortsätter att förlänga betalningstiden på fakturor för de som har behov av det, vi anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen.

Ytterligare, kraftfulla åtgärder: Avgiftsbefrielse för markupplåtelse och hyresstöd 2021

Krisen har varit ett faktum i nu över ett år. Vi ser fram emot en sommar men även i år kommer situationen vara ansträngd för många företag utifrån att restriktioner kommer fortsätta råda och smittspridningen ännu är stor. Därför är det extra viktigt att kommunen fortsätter att stötta våra företag. Tanums kommun kompletterar nu med ytterligare, kraftfulla stöd till företagen i de mest drabbade branscherna.

Ytterligare åtgärder som vi inför för 2021 är gällande hyresrabatter, i enlighet med regeringens stöd till hyresrabatter samt att kommunen inte kommer att debitera avgiften för markupplåtelse av allmänplats. Dessa åtgärder gäller för både lokaler och mark som både Tanums kommun och Tanums Hamnar ansvarar för.

- Vi ska bidra med allt vi kan i den rådande situationen. Näringslivet i Tanums kommun har många företag inom sällansköp, hotell och restauranger och vi förstår hur tufft det är att bedriva verksamhet under den pågende pandemin. så nu sänker vi vissa avgifter och taxor för 2021, för att stötta näringslivet, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Markupplåtelse är ett tillstånd som behövs för att använda offentlig mark till något annat än vad de är tänkt till, till exempel uteserveringar. Ansökan om markupplåtelse görs hos polismyndigheten, avgiften tas ut från kommunen.

- Att ta bort avgiften för markupplåtelsen för till exempel en uteservering hoppas vi kan kompensera något för de förlorade sittplatser, både inom- och utomhus som coronavirusets restriktioner inneburit för restaurangerna, fortsätter Liselotte.

- Det är viktigt att vi har ett fortsatt starkt näringsliv och många företag i Tanum, därför hoppas vi att dessa nya beslut, i kombination med tidigare stödpaket, kan vara en hjälp på vägen, avslutar Liselotte

Läs mer om Tanums kommun stödpaket till företagen här:

Tanums kommuns stödpaket