Tanums kommun presenterar sin första hållbarhetsredovisning!

-Syftet med hållbarhetsredovisningen är att visa hur Tanums kommun arbetar för ett mer hållbart samhälle, säger Irma Nordin, folkhälsostrateg och Lilja Gunnarsson, miljöstrateg. Redovisningen är också en analys av hur kommunens resurser används. Kommunstyrelsen antog den 23 juni 2021 hållbarhetsredovisningen för 2020.

Vi hoppas att hållbarhetsredovisningen ska ge

  • en grundläggande inblick i de globala målen,
  • förståelse för att de tre dimensionerna och globala målen är lika viktiga, integrerade och odelbara,
  • en nulägesbild av Tanums arbete med hållbar utveckling,
  • inspiration till fortsatt engagemang.

Alla vi som arbetar i organisationen Tanums kommun har en viktig roll att spela och ansvara för att ingen människa ska lämnas utanför i detta arbete.

Logga för globala målen

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de 17 globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld. När de globala målen antogs i FN:s generalförsamling 2015 sa den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon: ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”.

Här hittar du mer information om de globala målen för hållbar utveckling och hur du kan vara med och bidra. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa Tanums kommuns hållbarhetsredovisning Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.6 MB).