Tanums kommun mäter kundnöjdhet

Exempelbild

Tanums kommun kommer under mars-maj att mäta hur nöjd du är i din kontakt med oss som kommun. Service är ett viktigt ledord för Tanum och tillsammans med 62 andra kommuner deltar Tanum i Sveriges kommuner och Regioners nya kundmätning för kommuner i Sverige.

Undersökning

Alla som ringer från ett mobilnummer till kommunens kundcenter kommer efter samtalet att få ett textmeddelande (SMS) med avsändare Tanums kommun.

I meddelandet finns en länk till enkäten med två frågor att besvara. Deltagandet är anonymt och inga telefonnummer sparas.

Vi är mycket tacksamma för att du besvarar enkäten.