Tanums kommun ligger inte bakom erbjudande om ventilationskontroll

Utropstecken

För närvarande kontaktas kommuninvånare av något företag som erbjuder både gratis och betalda ventilationskontroll och hänvisar till lagstadgade obligatoriska ventilationskontroller (OVK) eller överenskommelser, avtal eller uppdrag från Tanums kommun.

Tanums kommun har inte någon form av avtal eller uppdrag med de företag som erbjuder dessa tjänster.