Tanums kommun har beviljats lån för social hållbarhet

I januari togs första spadtaget för en ny ambulans- och räddningsstation. I höstas startade räddningstjänsten upp en ungdomsbrandkår, dels för att locka ungdomar till yrket och dels för att försöka komma tillrätta med problematik med eldningsförsök och skadegörelse i skolmiljöer och på andra håll i samhället. För dessa satsningar har vi nu beviljats ett lån för social hållbarhet.

Tanums kommun har påbörjat bygget av en ny utryckningsanläggning där räddningstjänst och ambulans ska samlas. Anläggningen väntas stå klar sommaren 2024. För ambulansdelen kommer uthyrning att ske till Västra Götalandsregionen.

I samband med denna nyinvestering gör kommunen en riktad insats för att hantera en problematik med eldningsförsök och skadegörelse i skollokaler och skolbussar. Till detta ska läggas flera eldningsförsök på andra platser. Situationen har lett till ökad otrygghet och oro bland de yngre invånarna i kommunen.

I syfte att komma till rätta med problemen har kommunen börjat utveckla en ungdomsbrandkår bestående av intresserade ungdomar på högstadieskolorna. I rekryteringen finns det en särskild strategi för att även fånga upp ungdomar som varit involverade i tidigare eldningsförsök och skadegörelse samt de som av skola och socialtjänst bedöms ha behov av insatsen av andra orsaker.

Ungdomsbrandkåren ska hjälpa till med förebyggande arbete som att ha koll på bland annat utrymningsvägar och brandsläckare. Räddningstjänsten och ungdomsbrandkåren ska genomföra utbildningar på skolorna. Ytterligare utbildningar med riktat fokus ska kunna göras vid särskilda händelser. Inriktningen är att alla elever genom en grundläggande brandutbildning ska få förståelse för räddningstjänstens arbete samt riskerna med eldning och bränder.

Kommunens målsättning är att incidenterna med eldningsförsök och skadegörelse ska minska mot noll samt att den otrygghet och oro som finns ska försvinna.

För finansieringen av investeringsdelen i denna satsning har Tanums kommun beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 124,5 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, sade ja vid sitt senaste sammanträde.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete för att öka tryggheten i Tanum uppmärksammas, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M). Att Tanums kommun beviljas ansökan om socialt hållbart lån blir ett kvitto på kommunens aktiva arbete för ökad trygghet och nu har både Tanums Bostäder AB och Tanums kommun blivit beviljade socialt hållbart lån av Kommuninvest!

– Genom kombinationen av den nya utryckningsanläggningen och ungdomsbrandkåren tar Tanums kommun ett innovativt helhetsgrepp i trygghetsarbetet. Genom den sociala finansieringsmodellen läggs ökad vikt vid uppföljning och det blir intressant att följa detta över de kommande åren. I den här satsningen finns stor potential till lärande, både lokalt och för räddningstjänster nationellt, säger Hanna Leife, hållbarhetsstrateg på Kommuninvest och sekreterare i Kommittén för Social Hållbarhet.

Nya brandstationenFörstora bilden

Nya brandstationen.

Ny ambulansstationFörstora bilden

Nya ambulansstationen.