Tanums kommun 50 år: Ulf Björkman minns Sveriges minsta folkomröstning som ägde rum i Tanums kommun

1983 genomfördes Sveriges minsta folkomröstning i en mindre del av Tanums kommun. Ulf Björkman hade då varit anställd i ett år som kanslichef.

Ulf började arbeta som kanslichef i Tanums kommun i maj 1982 och gick i pension i januari 2013. Det blev nästan 31 år och han minns dessa år som mycket spännande och händelserika. Ulf menar att kommunen under dessa år utvecklats kraftigt, framförallt inom besöksnäringen.

Året efter Ulf började som kanslichef genomfördes Sveriges minsta folkomröstning i en mindre del av Tanums kommun.

-Under hösten 1983 hölls en mycket omtalad folkomröstning i en mindre del av Tanums kommun, berättar Ulf och fortsätter: -En bonde, som hade sin gård i Överbyområdet i Strömstads kommun, hade köpt till mark till gården. Den tillköpta marken låg i Överbyområdet i den så kallade ”papegojnäbben” i den nordvästra delen av Tanums kommun. Lantmäteriet som gjorde en lantmäteriförrättning med anledning av marköpet ville även justera kommungränsen mellan Tanum och Strömstads kommuner så att alla fastigheter i den så kallade ”papegojnäbben” överfördes från Tanum till Strömstads kommun.

Antalet fastigheter som var berörda var strax över 40. Tanums kommun motsatte sig gränsjusteringen. Med stöd från länsstyrelsen anordnades det då en rådgivande folkomröstning om gränsjusteringen, där de röstande var de berörda fastighetsägarna i ”papegojnäbben”. En majoritet av de röstande motsatte sig att området skulle överföras till Strömstads kommun.

Det slutgiltiga beslutet låg ändå hos regeringen, varför kanslichef Ulf Björkman tillsammans med dåvarande kommunalråd Raymond Hansson, och en präst från Lur, åkte nattåget till Stockholm för att uppvakta regeringen. De fick då träffa civilminister Bo Holmberg.

-Eftersom Raymond Hansson var en hejare på att ”ta folk” blev de snabbt bekanta med Bo Holmberg, berättar Ulf. Efter en stund berättade Holmberg att det aldrig varit aktuellt att överlåta området till Strömstad. Det skulle helt enkelt krävas mer särskilda omständigheter för en ny gränsdragning av kommungränserna.

Även Bohusläningen var på plats vid detta möte för att uppmärksamma saken i pressen. Tanums kommungräns förblev oförändrad.