Tanums kommun 50 år: Ingemar och Göran berättar om några händelser ur räddningstjänstens historia

Ingemar Hjelmäng vid klippverktygen i en av bilarna.

- Det har varit en otrolig utveckling av räddningstjänsten i Tanum, säger Ingemar Hjelmäng som började 1978 på det som då hette ”brandkåren”.

Hans kollega Göran Gustavsson, som varit med sedan 1987 och har medverkat i drygt 2 000 räddningsinsatser under sina år på räddningstjänsten, instämmer och lägger till:

- För 35–40 år sedan kunde det vara upp till 8-10 dödsolyckor i trafiken per år. Den gamla sträckan av E6:an har skördat många liv men med ombyggnader och separerade körbanor har säkerheten i trafiken avsevärt förbättrats.

Bild från olycka på E6.

Från olyckan på E6:an.

De båda brandmännen minns att korsningen vid Knäm, korsningen mellan Sannäsvägen och E6:an, var särskilt olycksdrabbat med många svåra trafikolyckor och ibland med dödlig utgång. I juli 1986 svängde en personbil ut på E6:an och kolliderade med en norsk långtradare på väg söderut. Två personer dog och två överlevde.

- När jag började som brandman hade vi inte riktiga klippverktyg utan vi fick ta det som fanns, berättar Ingemar. Under åren har räddningstjänsten fått bättre utrustning som underlättat arbetet.

Tidningsklipp

Tidningsklipp om branden på Tanumskolan.

En omfattande brand som de båda minns är då Tanumskolan brann 1990. Elden började i ett ämnesrum och spred sig snabbt till köket, matsalen och administrationslokalerna som blev totalförstörda. 45 brandmän från Tanum var insatta och värden för 20-25 miljoner kronor gick upp i rök.

- En av de varmaste somrarna var 2014 och då var vi insatta på flera skogsbränder i kommunen, minns Ingemar. Först på skogsbranden på Kynnefjäll, 13-17 juni därefter i Bullaren, Halvorsröd-Storemyr, 9-17 juli och den tredje skogbranden skogsbrand i Bullaren, Kotjärn-Koxerödfjället-Bufjället.

- Kommunen hade kostnader för dessa bränder på cirka 7 miljoner kronor som till stor del ersattes av staten, säger kommundirektör Ulf Ericsson.

Inte bara bränder och trafikolyckor har inträffat i Tanum, även oljeutsläpp har drabbat kusten. Den 30 december 1980 började tusentals oljeskadade fåglar främst grisslor, söka sig upp på ständerna i Tanums, Strömstads, Sotenäs och Hvalers kommun. Ett tankerfartyg hade släppt ut oljerester under sin passage över Nordsjön på väg till Oslo. En grov uppskattning som gjordes av Institutet för vatten och luftvårdsforskning, IVL, bedömde att mellan cirka 100 000–500 000 fåglar, huvudsakligen alkfåglar och mest sillgrisslor, omkom på grund av utsläppet.

Göran Gustavsson

Göran Gustavsson tittar på oljan som nått kusten efter oljeutsläppet till havs.

- Saneringsarbetet var mycket omfattande och tog hela vintern, berättar Ingemar.

Oljeutsläpp

Även 2017 drabbades Tanum av ett oljeutsläpp, i samband med överbunkring mellan två fartyg utanför Danmark. Oljan drev upp med Jutska strömmen upp mot Bohuskusten och Tanum fick cirka 65 påslagsplatser, berättar Göran Gustavsson.

Både Ingemar och Göran avslutar sina karriärer, med ålderns rätt, under sommaren 2021.