Tanums kommun 50 år - Historien om vaktarstugan på Kynnefjäll

Foto: Maria Nordling, KynnefjällsNatur

I slutet av 1970-talet utsågs Kynnefjäll av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) till en av de platser i Sverige där man skulle inleda provborrning för utbränt kärnavfall. Ryktet spreds och en opinion bildades.

I augusti 1979 samlades över 1 000 personer på kärnkraftsavfallsmotståndaren Erik Johanssons gård Lunneskog. Bland dessa personer fanns journalister från hela Europa, radiojournalister från Japan, och även energiministern och kärnkraftsmotståndaren Olof Johansson. Snart bildades protestgruppen Rädda Kynnefjäll som främst bestod av människor ifrån närområdet. Drivande kraft inom föreningen var bland annat den pensionerade fackföreningsmannen och journalisten Evert Arvidsson från Hamburgsund.

Det bestämdes att man skulle hålla vakt vid fjället dygnet runt. Från början vid två strategiska vägkorsningar på fjället, och senare vid en av vägkorsningarna. Vakthållningen skedde först genom övernattning i tält och husvagn, men senare byggde man den vaktarstuga som finns kvar än idag. Stugan hade fyra sängplatser, men ibland kunde det övernatta upp till 12 väktare samtidigt.

Vakthållningen på Kynnefjäll höll i sig så långt in som på början av 2000-talet. I februari år 2000 fick man äntligen en skriftlig garanti mot ett förvar på Kynnefjäll av miljöminister Kjell Larsson. Kynnefjälls sista väktare gick av sitt pass klockan 18.00 måndagen den sjunde februari år 2000.

Än idag finns stugan kvar vid vägkorsningen Lunden på Kynnefjäll. Den 19 år, 9 månader och sjutton dagar långa vakthållningen blev berömd världen över och omnämns i Guinness Rekordbok som den tidsmässigt längsta protestaktionen i världen. Under våren 2001 restes en minnessten till minne av protestaktionen vid Lundens gård på Kynnefjäll.

Under sommarmånaderna juli och augusti står stugan öppen för allmänheten en dag i veckan, och man kan då få chansen att träffa medlemmar från föreningen Rädda Kynnefjäll.