Tanums kommun 50 år: Händelsen på invigningen av Grebbestadbryggan gjorde den rikskänd

Under mitten av 1980-talet drogs bygget av Grebbestadbryggan igång. Detta parallellt med ett annat stort byggnadsprojekt som också på sikt skulle gynna besöksnäringen, TanumStrand.

I början av 1980-talet var arbetslösheten hög i Sverige. För att göra något åt detta valde den Socialdemokratiska regeringen att bidra till olika investeringsprojekt i de kommuner där arbetslösheten var som störst. För att få statligt bidrag till sina projekt var man tvungna att använda sig av anlitad arbetskraft via arbetsförmedlingen och på så sätt minska arbetslösheten i landet.

Under senhösten 1983 skickade Arbetsmarknadsdepartementet en fråga till Tanums kommun där man undrade om de hade något investeringsprojekt på gång inom turism. Turismen var något man dittills inte satsat på från kommunens håll, men man hade flertalet diskussioner igång för hur man kunde utveckla besöksnäringen i området.

Ett av förslagen var att i Grebbestad sammanbinda piren vid Vadskär med fiskekajen genom en brygga med promenadstråk likt den brygga som byggts i Smögen. Förslaget var också att bygga flera sjöbodar vid bryggan som kunde hyras av lokala företagare för att driva näringsverksamhet och på så sätt öka dragningskraften bland turister.

Mycket snart drog bygget av den nya Grebbestadbryggan igång, och den stod färdig redan inför sommaren 1984. Invigningen lockade massor av folk och blev ett ordentligt jippo.

Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson höll invigningstalet, och det hölls även bugguppträdande på bryggan. I och med denna belastning av den stora folksamlingen på bryggan sjönk det stora partiet av bryggan cirka 30 centimeter. De pålar som skulle ha burit upp bryggan var inte tillräckligt djupt borrade och lutade därför inte stabilt mot berggrunden.

Detta ordnades snabbt inom en vecka av den entreprenör som åtagit sig uppdraget. ”Fiaskot” med den sjunkande Grebbestadbryggan blev en stor snackis i landets olika medier, och fick på det sättet också mycket uppmärksamhet vilket snabbt gjorde bryggan rikskänd.