Tanums kommun 50 år: Från hemsamarit till hemtjänst

Brith Arndt på sin balkong i Fjällbacka.

Att hjälpa äldre i deras hem är något som Brith Arndt i Fjällbacka har erfarenhet av. Brith arbetade sina första pass i omsorgen 1976 och de sista 43 år senare under 2019. Hon kan berätta att det är en stor förändring om man jämför de första åren med de sista.

-I början fick vi brev på posten veckovis med våra scheman. Om schemat skulle förändras under arbetsdagen fick cheferna gissa var jag befann mig och ringa till den omsorgstagaren för att meddela förändringen.

Längre men tyngre besök

Brith beskriver nästan ett helt annat yrke de första åren där många besök var längre och där man hade tid att laga mat och ibland baka bröd.

-Ofta hade man inte mer än fyra eller fem besök om dagen berättar Brith.

Å andra sidan var hemsamarityrket tyngre. Förr var badkar vanligare än dusch. Det fanns absolut inga liftar eller andra hjälpmedel. Vidare fanns det inga schemalagda raster och ingen samlingslokal.

-Alla använde sina egna bilar fram till mitten av 80-talet berättar Brith. Själv hade jag under en period en Volkswagen med motorn bak. Eftersom tyngden var på bakhjulen var det mycket lättare att ta sig fram i snömodden i Bullareskogarna.

En önskan att bo kvar hemma

Numera finns det en vilja att bo kvar i hemmet så högt upp i åldrarna som möjligt. Att vistas i sin hemmiljö innebär oftast en högre livskvalitet. Samtidigt ökar medellivslängden och det behövs mer insatser för att man ska kunna vara kvar i den positiva hemmiljön. Detta har lett till en ökad professionalisering av hemtjänsten avseende kompetens, reseplanering, larmutrustning och arbetskläder.

Tekniska framsteg och högre utbildningsnivå

I mobiltelefonen hittar dagens personal sin resrutt, alla besöksbeskrivningar och all kontaktinformation. Dessutom ersätter mobilen nyckelknippan – i hemtjänsten används elektroniska lås. I händelse av larm kan personalen på kort varsel ändra sin resplan och bege sig snabbt till den som önskar hjälp. I Tanums kommun är numera hela 95% av hemtjänstens personal utbildade undersköterskor, vilket är långt över det nationella snittet.

Brith Arndt blickar tillbaka på sina 43 år i hemtjänsten med glädje och kan se fördelar både med gårdagens lite lägre tempo och dagens mer organiserade verksamhet.

-Den stora drivkraften under alla år har varit att kunna hjälpa mina medmänniskor. Jag har fått mycket betalt i form av gemenskap och tacksamhet avslutar Brith.

Skriv tabellbeskrivning här


1976

2021

Titel

Hemsamarit

Undersköterska i hemtjänsten

Geografi

Ofta besök i hela kommunen under en arbetsdag

Uppdelning av kommunen i ”norr”, ”söder” och ”Bullaren”

Hemtjänst-
lokaler

-

Samlingslokaler i varje kommundel

Låshantering

Stora nyckelknippor

Elektroniska lås

Fordon

Egen bil

25 fyrhjulsdrivna leasingbilar

Hjälpmedel

-

Exempelvis larm, lyftar, höj och sänkbara sängar