Tanums kommun 50 år: Anna Hansson minns åren som politiker och tjänsteman inom dåvarande socialnämnden

Delar av Fjällbacka service, bilden är tagen vid ett tillfälle då det erbjöds underhållning utomhus.

Anna Hansson föddes i Kville 1932 och växte upp på den västsvenska landsbygden. 26 år gammal återvände hon till födelseorten efter några år på annan ort. Hon hade träffat sin nuvarande man Gösta Hansson, och paret övertog Göstas föräldragård i Kville.

Anna arbetade för Centerpartiet och blev vald som ledare för socialnämnden i dåvarande Kville kommun. Efter kommunsammanslagningen 1971 blev Anna invald som ordförande för socialnämnden i Tanums kommun. Anna arbetade politiskt för Centern och som tjänsteman för Tanums kommun fram till sin pension 1998.

1971 beslutade riksdagen att de tre dåvarande nämnderna socialnämnden, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden skulle slås samman och bli en gemensam nämnd vilket blev sociala centralnämnden.

-Detta var en beslut jag välkomnade varmt. Det skulle innebära att mer heltäckande arbete och göra det enklare att arbeta gemensamt i olika frågor som tidigare berört alla tre nämnder, berättar Anna.

Under Annas år i socialnämnden i Tanum upprättades de första kommunala förskolorna i kommunen, och en helt ny arbetskår med förskolelärare anställdes. Den första förskolan som byggdes var Barnkullen i Tanumshede 1974/75. Därefter byggdes förskolor i alla de större orterna i kommunen.

Under 1980-talet väljer kommunen att satsa ordentligt på äldrevården. Man bygger då flera nya äldreboenden, bland annat Tärnegården i Grebbestad, Fjällbacka Service i Fjällbacka, Sjökanten i Hamburgsund och Östanvind i Bullaren. Man väljer också att renovera och bygga ut samtliga äldreboenden som finns för att öka kapaciteten ytterligare.

-Jag tycker att vi i Tanums kommun har försökt att möta behovet av både barnomsorg och äldreomsorg. Vi är en kommun med en stor andel äldre i behov av särskilda boenden och hemtjänst, vilket jag tycker att vi hanterat bra under åren. Det har varit spännande att få vara med under alla dessa år och se förändringarna som skett i den sociala omsorgen. Det är väldigt roligt att man i Tanum fortfarande väljer att satsa på barn och äldre. Här i den södra delen av kommunen har man alldeles nyligen valt att öppna ytterligare en förskoleavdelning i Rabbalshede. Det tycker jag är fantastiskt och tyder på en växande och välmående kommun, avslutar Anna.