Tanums informationstidning nummer 54

Det 54:e numret innehåller temat investeringar. Det sker mycket inom tekniska förvaltningens verksamheter men också inom barn- och utbildningsförvaltningens område.

Du får läsa om den nya brandstationen och ambulansstationen som är på gång, nya förskolan i Fjällbacka där det också tas fram ett nytt område med villatomter. I Hamburgsund ska skolan rustas för framtiden och där har även en ny lekplats invigts. Tanums Bostäder berättar om renoveringar på hyreshus i Tanumshede och Tanums Hamnar skriver om de nya kajerna i Hamburgsund och Fjällbacka samt renoveringen på Badholmen.

Tidningen innehåller även annat som inte hör investeringar till, omsorgen berättar om Möteshuset som nu finns i nya lokaler, näringslivet skriver om näringslivsdagen med elever på högstadiet. Vi berättar också om tävlingen minimeringsmästarna och Rambo informerar om nytt passersystem på återvinningscentraler.

Sist men inte minst en intervju med vår nya kommundirektör Karin Martinsson.

Här kommer du till tidningen och vi önskar dig god sommarläsning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)!