Tanum ser över rutiner för hantering av övergivna fordon

Tanums kommun har uppmärksammats om felaktigheter i hanteringen av ett ärende gällande bortforsling av ett fordon. Kommunen beställde då en juridisk utredning för att granska hanteringen av ärendet. Utredningen är klar och visar att det finns brister i kommunens rutiner vid handläggning av ärenden gällande omhändertagande av fordon. Sten-Anders Olsson, chef tekniska förvaltningen, kommer nu att se över rutiner och handläggning vid denna typ av ärenden.

”- Med den information och kunskap vi nu har borde vi ha agerat på ett annat sätt. Det är viktigt för oss att vi som kommun agerar korrekt och riktigt och att våra rutiner håller för granskning. Jag har tillträtt min post i ett senare skede, och ska se över tidigare rutiner tillsammans med min personal för att gemensamt få fram ett bra arbetssätt.” säger Sten-Anders Olsson.

Vi har också har varit i kontakt med fordonsägarnas juridiska ombud då kommunen vill hitta en uppgörelse för ersättning, fortsätter Sten-Anders Olsson: ”- Det är mycket olyckligt att det blivit så här och vi ser nu över våra rutiner. Vi ber om ursäkt för vårt agerande gentemot fordonsägaren”.