Tanum når sitt högsta resultat någonsin i Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

När Svenskt Näringsliv idag presenterar enkätresultaten i 2021 års undersökning av företagsklimatet i landets kommuner visar det att det sammanfattande omdömet för Tanum har ökat från 3,42 till 3,71 på en sexgradig skala. Detta är Tanums högsta resultat någonsin i undersökningen. Resultatet placerar Tanum bäst i Bohuslän och näst högst bland kommunerna i Fyrbodal, tätt efter Dals Ed som på 3,72. Tanum hamnar dessutom över snittet för riket, som är 3,43.

- Vi får förbättrat betyg på nästan alla frågor och ligger också över rikssnittet på nästan alla frågor, det är ett välkommet kvitto på att ett målmedvetet arbete ger resultat, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

De frågor som får bäst resultat är allmänhetens attityder till företagande samt konkurrensen från kommunens verksamheter, det vill säga hur kommunen konkurrensutsätter sin verksamhet. De flesta företag anser inte att kommunen tränger undan privata verksamheter eller bedriver någon verksamhet som man skulle vilja utföra inom sitt företag. På frågan om kommunens upphandlingsarbete hamnar Tanum på plats 50 av 290 kommuner.

Inom de områden där klättringen varit störst finns Information till företagen, vilket klättrat från 3,19 till 3,69. Snittet för riket är 3,03.

- Under pandemin har vi satsat hårt på mycket information och kommunikation, med allt från frekventa utskick av nyhetsbrev till att vi snabbt bjöd in företagen till dialog via digitala samverkansmöten. Det är glädjande att även dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunpolitikers attityder också får en mycket bättre notering än förra året, säger Liselotte.

På frågan ”Information till företag” får Tanum också det bästa resultat sedan mätningen startade, det är glädjande att notera att Tanum även får ”all time high” på frågorna dialog med kommunens beslutsfattare, tjänstemännens attityder samt kommunens service och bemötande.

Av de som har besvarat enkäten har 80 procent haft kontakt med kommunen på något sätt och den vanligaste anledningen till kontakt rörde tillstånd och tillsyn.

- Vi ska bidra med allt vi kan i den rådande pandemin. Vi förstår hur tufft det är att bedriva verksamhet under den pågående pandemin. Förutom att ge bra service och god information så har vi även nyligen beslutat om ytterligare ett lokalt stödpaket där vi sänker vissa avgifter och taxor för 2021 för att stötta näringslivet. Vi hoppas att dessa nya beslut, i kombination med tidigare stödpaket, kan vara en hjälp på vägen, fortsätter Liselotte.

Bland de åtgärder som företagen anger som det som bör prioriteras finns förbättrad lokal infrastruktur i topp, därefter snabbare handläggning samt mer byggbar mark för verksamheter.

På frågan gällande skolans kontakt med näringslivet följer Tanum tyvärr den nationella trenden med en markant minskning.

Tanums kommun har även gått framåt i servicemätningen Insikt, som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Insikt mäter kundnöjdheten hos de företag som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Kommunens övergripande nöjd-kund-index landade på 71/100, vilket är ett högt resultat enligt betygsskalan.

Undersökningen besvarades av 95 företag vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

Den 22 september släpper Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner, baserad på samma enkät.

Här finns mer information om enkätundersökningen www.foretagsklimat.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.