Tanum klättrar i servicemätningen Insikt

Tanum strävar vidare mot ett bättre företagsklimat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar torsdag 22 april undersökningen "Insikt", en mätning som ger oss en indikation på hur företagen upplever kommunens servicenivå i myndighetsområdena.

Tanums kommuns nöjd-kund-index (NKI) hamnar på 71 i 2020 års mätning, vilket klassas som ett högt resultat. 2019 var NKI-värdet 69. Snittet för riket är 74.

-Vi har ökat ett par poäng vilket innebär att vi klättrar från ett godkänt resultat till ett högt, enligt SKR:s skala. Det känns glädjande att företagen är nöjda med servicen våra myndigheter ger. Att vi kan vara ett bra stöd känns extra viktigt nu under pandemin när vissa branscher har det tufft, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Insikt mäter upplevelsen hos företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd bygglov och upphandling.

Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI). Mätningen är ett viktigt verktyg för kommunen i det interna förbättringsarbetet.

I mätningen inkom under 2020 totalt 136 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 55 procent. Resultatet placerar Tanum på plats 130 av 181 deltagande kommuner, en klättring från plats 148.

Varje myndighetsområde får även ett eget NKI-värde. I årets mätning har samtliga klättrat eller placerat sig på samma NKI som i förra årets mätning. Det myndighetsområde som i år sticker ut med ett mycket bra resultat är serveringstillstånd som har ökat från 72 till 85, en klättring på hela 13 enheter. Även bygglov har klättrat till ett något högre NKI-värde. Vi är glada att notera att i jämförelse med övriga landet hamnar bygglov på en bra placering på rankingen, plats 52 av 151 kommuner som mäter bygglov. Brandtillsyn hamnar även detta år på ett högt NKI-värde, att hamna på ett värde på 85 innebär betyget ett ”mycket bra resultat”.

Det serviceområde som Tanum får högst betyg inom är bemötande, vilket betyder att företagen tycker att man får ett gott bemötande och god service i kontakt med kommunen och i hanteringen av deras ärende. Bemötande har ökat 5 enheter till 82.

-Det är ett steg i rätt riktning, sedan fortsätter vi vårt arbete för att bli ännu bättre, fortsätter Liselotte.

Ytterligare en undersökning som mäter företagsklimatet är Svenskt Näringslivs attitydundersökning ”Företagsklimatet” där resultatet för 2020 placerar Tanum på plats 140 av landets 290 kommuner. Målet är att placeras bland de 100 bästa i Svenskts Näringslivs ranking.