Tanum har fortsatt bäst företagsklimat i norra Bohuslän

Exempelbild

När Svenskt Näringsliv idag presenterar resultaten i 2022 års undersökning av företagsklimatet i landets kommuner behåller Tanums kommun kvar sin position som bäst i norra Bohuslän. De punkter som ger det höga resultatet är upphandling, tillsyn, vägledning och service. Dock har kommunens resultat minskat 0,2 punkter från föregående år till 3,51 på en sexgradig skala och rikssnittet ligger i år på 3,43.

God service till företagen

De frågor som får bäst resultat är att företagen tycker att de får de råd och den vägledning som de behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll samt att det är lätt att komma i kontakt med kommunens handläggare.

Även upphandling får ett gott resultat där flera olika projekt, bland annat ökad dialog inför upphandling och förenkling för företag vid upphandling gett framgång och placerar Tanum högt över rikssnittet.

Skola och näringsliv i ökad samverkan

Årligen arrangeras en näringslivsdag där elever i årskurs nio möter företag inom kommunen. Genom aktiviteter får elever kännedom om företagen och näringslivet kan möta eleverna, svara på frågor och väcka nyfikenhet. Inom skolorna arbetar man aktivt med entreprenörskap och att öka nyfikenheten kring att starta företag. Satsningarna sker både lokalt och i samarbete inom Fyrbodals område. Allt sammantaget ger insatserna frukt och i år klättrar man med ett bättre resultat än tidigare.

Information och dialog – högre än rikssnittet

På området Information och Dialog får Tanum ett högre resultat på samtliga frågor jämfört med riket i stort. Området Information till företag sticker ut mest.

Områden att utveckla

Undersökningen har besvarats av 101 företag, där 80% har haft kontakt med kommunen på något sätt. De områden där resultatet i enkätundersökningen visar på behov av utveckling är bostäder, snabbare handläggning samt lägre kommunala avgifter. Företagen anger också att de ser stora utmaningar i tillgång till kompetens, behov av fysisk infrastruktur så som utveckling av vägnät och förbindelser med tåg och flyg samt utbyggnad av mobilnät och bredband.