Tanum fyller 50 år och har hittills haft fem kommunalråd

Nuvarande Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Bullaren, Kville och Tanums kommuner. I år fyller Tanum alltså 50 år.

Den stora kommunreformen genomfördes i hela Sverige 1971 och antalet kommuner reducerades från 848 till 278 kommuner genom omfattande sammanläggningar.

Varför blev namnet just Tanums kommun?

När namnet på den nya kommunen skulle bestämmas utlyste man en tävling, där ”Tanum” och det historiska ”Ranrike” kom att bli huvudförslag. Trädgårdsmästare Dahlquists döttrar hade föreslagit Ranrike och förslaget väckte stort gillande ute i den nya kommunen. Den politiker som ledde Ranrike-falangen var Valdemar Haneson, medan Tanum-förespråkarna anfördes av Erling Andersson. När avgörandet föll visade sig Erling Anderssons förslag starkast.

Tanums kommuns fem kommunalråd

Raymond Hansson

1971-1985

Tanums kommuns, den nya ”storkommunen”,
förste kommunstyrelseordförande blev
Raymond Hansson från Fjällbacka som
representerade Centerpartiet. Raymond
kom att vara kommunstyrelseordförande
till och med 1985.

Henry Carlsson

1986-1988

Raymond Hansson efterträddes av Henry
Carlsson från Ljungbytorp, Tanums-
hede
. Henry var liksom Raymond center-
partist. Under perioden 1986-1988 var
Henry ordförande för kommunstyrelsen.

Bengt Mattsson

1989-2000

Efter valet 1988 bildades en ny majoritet och
Bengt Mattsson från Grebbestad tillträdde
som ordförande 1989. Han var sedan
kommunstyrelsens ordförande till och med år
2000. Bengt representerade Folkpartiet
(numera Liberalerna).

Clas-Åke Sörkvist

2001-2014

År 2001, vilket var mitt i en mandatperiod,
skedde ett byte och Clas-Åke Sörkvist
från Hamburgsund
tog över som
kommunstyrelseordförande. Clas-Åke
representerar, som flera tidigare ordförande
i kommunstyrelsen, Centerpartiet. Clas-Åke
kom att vara ordförande i fjorton år och
slutade som kommunstyrelseordförande 2014.

Liselotte Fröjd

2015-

År 2015 tog den nuvarande ordföranden
Liselotte Fröjd från Grebbestad över
som ordförande i kommunstyrelsen.
Liselotte representerar Moderaterna.