Tanum fyller 50 år men T-piren i Grebbestad är äldre än så

T-piren i Grebbestad har funnits i 88 år. I november förra året invigdes "nya" T-piren som nu blivit en flytbrygga istället för som tidigare en pålad brygga.

Centralt placerad mitt i Grebbestad kommer piren att bidra till en livskraftig fiskeflotta i Grebbestad och även sprida glädje, rörelse och samhörighet till Grebbestadsborna.

-Nu har vi säkrat upp för att fortsatt ha en fiskeflotta i Grebbestad, sa kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd vid invigningen.

Ett drygt 10-tal båtar har sin plats här, vilket gör Grebbestad till en av de större fiskehamnarna i Bohuslän.

Nya T-piren är 120 meter lång med cirka 200 bryggmeter för förtöjning av fartyg och är byggd så att fartygen kan nås med truck. Varje sektion är 6 meter bred och 30 meter lång och väger nästan 200 ton styck med ett fribord om 1 meter.

Nedan bilder på T-piren från olika tidsepoker.

T-piren på 30-talet.

T-piren på 30-talet.

T-piren 1975, fyra år efter bildandet av nuvarande Tanums kommun.

T-piren 1975, fyra år efter bildandet av nuvarande Tanums kommun.

T-piren så som den såg ut innan den togs bort.

T-piren så som den såg ut innan den togs bort.

Hamnen från ovan, lite tomt kan tyckas utan T-piren.

Hamnen från ovan, lite tomt kan tyckas utan T-piren.

Bild från invigningen av nya T-piren den 20 november 2020.

Bild från invigningen av nya T-piren den 20 november 2020.