Tanum fortsätter växa!

13 013 invånare, så många är vi nu i Tanums kommun. Det innebär att vi har uppnått vår vision om 13 000 invånare.

Vi vill att vår kommun ska fortsätta växa på ett hållbart vis så att fler kan ta del av det fina utbud som finns här i form av fantastisk natur och en god kommunal service. Tanums kommun har haft en positiv befolkningsökning sedan 1990. Enligt senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, berodde ökningen 2022 på att fler flyttade in till kommunen än som flyttade ut. Födelsenettot är negativt, vilket innebär att fler personer avlider än vad som föds. Under 2022 föddes dock fler bebisar i vår kommun än året dessförinnan.

- Vi har nått vår vision om 13 000 invånare och det är mycket glädjande! Att befolkningen ökar visar att Tanum är en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Här har vi livskvalitet i vardagen, vilket fler och fler upptäcker. En bidragande orsak till att vi blivit fler är att byggandet av nya bostäder de senaste åren legat på en hög nivå. Att vår befolkning ökar betyder fortsatt positiv utveckling av Tanum, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Under 2023 kommer vi att uppmärksamma att vi nått milstolpen 13 000 invånare och att vår vision är uppnådd.