Tanum 50 år - Hällristningarna i Tanum blev världsarv

Exempelbild

1994 skrevs hällristningsområdet i Tanum in på Unescos världsarvslista. Det var en stor händelse under kommunens 50-åriga livstidoch hällristningsområdet i Tanum är en säregen förhistorisk bildskatt från bronsåldern med mängder av bilder inhuggna i de släta berghällarna. Den kanske mest kända ristningen är den på Vitlyckehällen några kilometer söder om Tanumshede. Vid Vitlyckehällen ligger Vitlycke museum.

Hällristningar utan röd färg

Så här löd Världsarvskommitténs motivering

"Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år."

Hällristningar som engagerar

Svenska Dagbladet skriver 2016 om Tanums hällristningar i ett annat perspektiv. Det är inte förekomsten av hällristningar i sig som gör att bohuslänska Tanum sedan 1994 finns med på Unescos världsarvslista. Orsaken är att det rör sig om en remarkabel ansamling av ovanligt spektakulära hällristningar, detta i en omfattning som även med internationella mått mätt är uppseendeväckande.

Hällristningar är för alla att uppleva och ta del av

Den mest välbesökta av ristningsplatserna i Tanums världsarvsområde är Vitlyckehällen som ligger 200 meter från Vitlycke museum. Här hittar du bland annat Bohusläns mest kända ristning - Brudparet.

Här finns runt 500 enskilda bilder inhuggna från hela den period man gör hällristningar i Bohuslän, från 1700 f.Kr. till 300 f.Kr. Förutom den stora hällristningen finns det fyra mindre hällar som binds samma av en stig på ungefär 500 meter. På toppen av berget ovanför Vitlyckehällen ligger två gravrösen från äldre bronsålder, med en ståtlig utsikt över Tanumsslätten och världsarvsområdet.

Brudparet

Scenen som kallas för Brudparet består av en man och en kvinna som står tätt tillsammans med ytterligare en man som står med höjd yxa till vänster om de två. Kanske är detta en bild av ett rituellt förhistoriskt bröllop som man höll varje vår för att locka till goda skördar och välmående boskap. Mannen med yxan till vänster skulle då kunna vara en rituell ledare som genomför ceremonin och välsignar paret med sin yxa.

Läs mer på Vitlycke museums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.