TACK till all personal inom barn-och utbildning

Exempelbild

Vi vill både från nämnd och förvaltning rikta ett stort och varmt TACK till all personal inom barn-och utbildning.

Det är ett så viktigt arbete ni gör varje stund varje dag för att vardagen för många invånare i vår kommun ska kunna vara just vanlig vardag.

Ni är uppskattade och fantastiska!

Ida Östholm, ordförande barn-och utbildningsnämnden och Lina Magnusson, förvaltningschef BUN