Tack för deltagande på möte om Grönemads strandområde

Ett stort TACK till alla som var med på samrådsmötet 19 januari om programförslaget för Grönemads strandområde!

Vi välkomnar alla synpunkter på programförslaget under samrådstiden som är fram till och med 13 februari 2023.

Mer information om samrådet hittar ni på sidan om Grönemads strandområde.