Svenskt Näringsliv hyllar kommunens dialog med företagen.

Exempelbild

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet hyllas Tanums dialogskapande kommunikativa arbete mellan beslutsfattare och företag under pandemin som ett gott exempel.

Tanums kommun klättrar

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet utvärderas bland annat kommunikationen mellan beslutsfattare och företag. I årets undersökning sticker Tanum ut i regionen och ökar sitt betyg i denna fråga från 3,13 till 3,45 på en sexgradig skala. Genomsnittet i riket ligger på 2,99 och i regionen på 3,02.

Tanums kommun har lyckats skapa förutsättningar för en god dialog menar Svenskt Näringsliv och visat att det både finns en vilja hos kommunen att lära och förstå hur vardagen ser ut för företagaren och en vilja hos företagaren att förstå hur en kommun fungerar. Genom den goda dialogen kan förtroende byggas mellan kommun och lokalt näringsliv.

Samrådsmöten och nyhetsbrev

Före och under pandemin har Tanums kommun intensifierat det kommunikativa arbetet och under senaste året till exempel haft regelbundna samrådsmöten och ökat frekvensen på nyhetsbrevet.

- När pandemin slog till var vi snabba på att bjuda in näringslivet till digitala möten varannan vecka så att vi kunde föra en dialog. Vi ville dels möjliggöra för företagen att få information om den aktuella situationen i de kommunala verksamheterna, men även bjuda in till diskussion och samtal kring hur det gick för dem och lyssna till deras behov, berättar Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare i Tanum kommun.

Med nyhetsbrev har information om de senaste restriktionerna och om olika kommunala och statliga stödpaket spridits. Tidigare gick nyhetsbreven ut en gång per månad men under pandemin har dessa skickats en gång per vecka istället.

- Vi fick oerhört bra respons, företagen kunde direkt se att vi ville underlätta och hjälpa till. Berättar Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande.

Tanum - ett gott exempel

"På en skala där 6 är utmärkt och 1 är dåligt, ger svenska företag i snitt betyget 2,99. I årets undersökning är snittbetyget för Västra Götaland 3,02. En kommun som däremot visar på gott exempel är Tanum, som fortsätter att klättra i frågan och som i år fick betyget 3,45." Skriver Svenskt Näringsliv i sin nyhet den 14 september. Länk till annan webbplats.

Ranking företagsklimat

Den 22 september släpps rankingplaceringarna av företagsklimatet för samtliga Sveriges kommuner.