Stor övning på Grebbestadsfjorden

Exempelbild

På lördag den 9 april genomförs en större räddningsövning på Grebbestadsfjorden utanför Tanumstrand och Grebbestads hamnplan. Det kommer att ske aktivitet i luften, på land och i vatten mellan klockan 10:30 och 13:00.

Samverkansövning

Räddningstjänsten kommer tillsammans med Sjöräddningssällskapet, Frivilliga Resursgruppen och Sjöfartsverkets räddningshelikopter att genomföra en större samverkansövning i och omkring Grebbestads fjorden den 9 april.

- Övningens syfte är att stärka den gemensamma förmågan till att agera vid en större händelse där flera organisationer är på plats. Det kommer finnas räddningsresurser på land, i vattnet och i luften, säger räddningschef Gunnar Ohlén.

Övningen kommer att starta ca kl 10:30 och pågå till ca kl 13:00 och området som berörs i första hand är mellan hamnplan och Tanumstrand.

Övningar kommer även att genomföras den 23 april och 14 maj.