Stödpaket till lokala företag

Tanums kommun har vid ett extrainsatt möte beslutat vidta åtgärder till stöd för de lokala företagen som drabbats hårt i Coronakrisens spår. Bland annat förlänger kommunen betalningstiden på fakturor, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen.

– Vi ser hur näringslivet i vår kommun redan nu drabbas hårt av effekterna av viruset. Det är djupt oroande, och vi i Tanums kommun vill göra vad vi kan för att mildra effekten för hårt drabbade företagare. Även om dessa åtgärder inte löser allt så kommer vi ha en grund att arbeta vidare ifrån, i samverkan med näringslivet. Säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Tanums kommun har beslutat om ett antal åtgärder

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, tillstånd och tillsyn med mera.
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på markupplåtelser och lokalhyror.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Kommunen kommer att se över uteserveringstillstånd och vid behov justera dessa

Samarbete och dialog med företagen

Tanums kommun har bjudit företagare i Tanum till ett samverkansmöte tisdag den 24 mars för att diskutera effekter och möjliga åtgärder till följd av Coronaviruset.

Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande

Liselotte Fröjd, kommun-
styrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M) fortsätter:

- Vi har fått positiva signaler på att vi agerar snabbt och skapar förutsättningar att underlätta för företagen i Tanum. Självklart ska vi vara lyhörda inför näringslivet. Samverkan mellan kommunen och företagen är oerhört viktigt i detta läge.