Lägesbild vecka 15, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittkarta för Västra Götaland.

Smittspridningen har återigen ökat i vår kommun. Vecka 14 konstaterades 65 nya fall av covid-19, en ökning om 22 fall mot föregående vecka, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 51 fall per 10 000 invånare i Tanums kommun. I Västra Götaland har smittspridningen minskat något. Under vecka 14 konstaterades 6 379 nya fall, en minskning med 4 procent.

–Smittspridningen måste minska och det gäller att följa de råd som ges. Undvik alla andra kontakter än de du bor tillsammans med, vistas inte i trånga butiker och använd munskydd i kollektivtrafiken samt i inomhusmiljöer där det inte går att hålla avstånd, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg på Västra Götalandsregionen.

Påverkan kommunal verksamhet:

 • I äldreomsorgen i kommunen finns bekräftad smitta hos enstaka omsorgstagare med milda symptom och smittspårning* är klar. Ett fåtal medarbetare är sjukskrivna med bekräftad covid-19.
 • Förskolorna Lisabacken och Petterhagen är nu åter öppna.
 • Smittspårning* genomfördes på Barnkullens och Vitlycke förskola. Smittspårning genomfördes då totalt 2 personer med konstaterad covid-19 vistats i lokalerna.
 • Samtliga högstadieelever på Hamburgsundsskolan och Tanumskolan har fortsatt växelvis distansundervisning till den 2 maj. Här finns mer information om växelvis närundervisning i Tanums kommun
 • Övriga verksamheter ingen påverkan.

*Smittspårning
När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. Det är Smittskydd Västra Götalandsregionen (VGR) som sköter smittspårningen och bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Uppdatering kring vaccination:

Information om vaccinering i Tanums kommuns verksamheter.

Ring för information om vaccinering

Hittar du inte svaret på din fråga om vaccinering på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du på vardagar 7-16 ringa till regionens telefontjänst för frågor om covid-19-vaccination:

Telefonnummer:

 • Svenska: 010-473 94 30
 • Arabiska: 011-473 00 22
 • Persiska: 011-473 00 23
 • Somaliska: 011-473 00 24

Allmän information om vaccinering, 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridningen i Tanums kommun

Stapeldiagram över antalet bekräftade fall från vecka 47, 2020, till idag.

Tidsserie i form av stapeldiagram över bekräftade covid-19-smittade i Tanums kommun.

Tanums kommun har totalt haft 880 fall, vilket är 685 fall per
10 000 invånare under pandemiperioden.

Smittspridning i Västra Götalandsregionen

Under vecka 14 rapporterades 6 379 fall, vilket är en minskning med 4 procent jämfört mot föregående vecka. Minskningen ska dock ses i relation till den gångna påskhelgen som
inneburit andra förutsättningar för öppetider och provtagning. Incidensen för hela Västra Götaland var 370 fall per 100 000 invånare under vecka 14.

Här kan du följa statistiken och få mer information om smittspridning av covid-19 i Västra Götalandsregionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns statistiken från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!