Spontanbesök (drop-in) till miljö- och byggnadsförvaltningen upphör tillfälligt

Med anledning av coronaviruset Covid-19 tvingas vi att tillfälligt upphöra med spontanbesök (drop-in) till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Detta gäller från och med den 6 april 2020 och tills vidare.

Möjligheten att ta emot bokade besök efter överenskommelse kvarstår givetvis och du kan alltid nå personal på förvaltningen via telefon och e-post om du har frågor eller funderingar.

För att komma i kontakt med oss kan du ringa till kommunens kundcenter, 0525-180 00, eller skicka e-post till kommun@tanum.se.