Smygläs nya informationstidningen...

Onsdagen den 23 juni delas ett nytt nummer av vår informationstidning ut i alla brevlådor hos helårsboende. Delårsboende får tidningen i sin brevlåda måndagen den 28 juni. Vi uppmärksammar i detta nummer att Tanums kommun fyller 50 år och du hittar...

...bland annat kartor från 1975 och 2020 på våra fyra större samhällen som du kan jämföra och se hur de utvecklats. Tidningen innehåller också artiklar om klimatsmart mat på Barnkullens förskola, projekt som ska stärka näringslivet, en termin präglad av fjärrundervisning på högstadiet, kreativa aktiviteter på våra särskilda boenden, bibliotekets nya webbplats och datasystem och mycket mer. Information från våra bolag finns också med.

Trevlig läsning under sommaren!

Här kan du läsa tidningen. På sidan finns också några tidigare nummer av tidningen.