Smittskyddssläkaren: Nu måste Tanumsborna ta sitt ansvar!

Smittskyddsläkaren säger: - Alla Tanumsbor måste följa rekommendationerna att hålla avstånd, hålla sig till sin närmaste umgängeskrets och undvika nära kontakt med alla andra, säger smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen.

Vår kommun sticker just nu ut i regionen som en av de kommuner med högst smitta. Smittspridningen sker bland vuxna i arbetsför ålder (20-60 år). Det finns enligt Smittskydd bara en förklaring – vi tvättar inte händerna, vi håller inte avstånd och vi tar inte vårt ansvar. Vi följer helt enkelt inte rekommendationerna.

  1. Om du får symptom måste du testa dig!
  2. Tills du fått tid för provtagning, håll dig hemma!
  3. När du har testat dig, håll dig hemma tills du fått svar.
  4. Om du får positivt testsvar, följ anvisningar från Smittskydd. Samtliga medlemmar i hushållet ska då stanna hemma i 7 dagar från det att testet togs och ska vara uppmärksamma på symptom. Vid symptom – testa dig!

Nu vänder vi detta, ditt val gör skillnad!

Stapeldiagram över antal positiva i covid-19 över tid