SMHI har infört nytt vädervarningssystem

Den 26 oktober införde SMHI förnyade vädervarningar i Sverige. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara.

– Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall. Bättre beslutsunderlag är viktiga för såväl samhällsaktörer, bland annat kommuner och räddningstjänster, som enskilda människor, säger Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningsverksamhet.

Nya benämningar och symboler

I det förnyade systemet får varningarna nya namn och nya symboler. Klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. Vädervarningarna benämns istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

En gul varning i det förnyade systemet motsvaras inte av klass 1. Eftersom varningarna är baserade på konsekvenser betyder även en gul varning att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig.

Gul varning - Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.

Orange varning - Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten.

Röd varning - Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten.

– Varningsnivå beskriver vi med text och symbol som har olika färg och form vilket kommer underlätta för personer med synvariationer, till exempel färgblinda, berättar Josef Runbäck, produktansvarig meteorologi, SMHI.

I varningstjänsten på smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad varningsinformation för innevarande dag och tre dagar framåt. Användaren kan filtrera informationen för att se relevanta varningar för det område man är intresserad av.

I SMHIs kunskapsbank kan du läsa mer om det nya vädervarningssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..