Skrota din fritidsbåt utan kostnad

Nu finns en ny chans att få din uttjänta fritidsbåt skrotad utan kostnad. För tredje gången har Havs- och vattenmyndigheten avsatt pengar till båtskrotning.

Möjligheten ges så länge pengarna, 4 miljoner kronor, räcker men längst till 31 december 2020. Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

  • Satsningen gäller båtar som ägs av privatpersoner.
  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo och max tre ton.
  • Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuella saneringskostnader.

Vill du skrota din båt kan du vända dig till Båtreturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. De hjälper till att hitta transportör var du än bor i landet.