Sirene Johansson, omsorgschef, förklarar vaccinplanen

"-Hur skulle man göra med eventuellt överblivna doser, det fanns ingen plan för det. Bolaget som var här och vaccinerade visste inte och Regionen hade ingen samordningsplan." På samverkansmötet med näringslivet den 3 mars var omsorgschef Sirene Johansson inbjuden för att berätta om vaccinplanen och läget inom omsorgens verksamheter.

I filmen berättar omsorgschef Sirene Johansson följande:

"-När det gäller läget i våra verksamheter så ser det bra ut just nu, vi har ingen som helst smitta inom äldreomsorgen eller inom någon annan verksamhet när det gäller våra omsorgstagare. När det gäller personal har det också blivit färre, det rör sig om ett fåtal, det är under tio. När det gäller allmän frånvaro har läget stabiliserat sig så att det ser bra ut.

Det har varit mycket frågor kring vaccination så jag tänker att jag ska prata mest om det idag och berätta hur det ligger till egentligen.

Alla omsorgstagare inom äldreomsorg har erbjudits vaccin. All vård- och omsorgspersonal i Tanums kommun som kan och vill ta vaccin har erbjudits detta. 245 omsorgstagare och 600 personal är nu fullvaccinerade, och ingen har gått före i någon kö.

Det är Västra Götalandsregionen (VGR) och sjukvården som ansvarar för all samordning kring vaccinet. Alla kommer att få vaccin men det ska ske i en viss prio-ordning och därför har man delat upp det här uppdraget på olika utförare.

Vi befinner oss nu i den första fasen och den omfattar omsorgstagare som bor på äldreboende och de som har stora insatser hemma, som alltså både har hjälp av sjuksköterskor och undersköterskor, hemtjänst och hemsjukvård. Den vaccineringen sköter våra kommunala sjuksköterskor och det startade vi med direkt efter nyår. Nästa vecka innebär det här, att då är 321 omsorgstagare inklusive anhöriga fullvaccinerade. Och i den mån vi har haft överblivna doser där har dessa använts till omsorgstagare inom funktionshinderverksamheten.

De som bara har hemtjänst.
Det är våra vårdcentraler som ansvarar för dem omsorgstagarna och vårdcentralerna kommer igång med vaccination av dessa denna vecka.

Sista prio-gruppen här är den personal som arbetar med denna målgruppen. Det har varit väldigt mycket fokus på personalvaccinationen i media om inte annat.

Det är så här, att Regionen har upphandlat privata utförare som ska göra den här vaccinationen. I Tanums så blev vi kontaktade tidigt och vi agerade väldigt snabbt och var redan i slutet av januari klara med dos 1. Även om då all administration inom Regionen inte var klar då. Så vi var först ut tillsammans med Uddevalla och Munkedal.

Då gjorde vi så här att vi beställde 595 doser. 1 till varje omsorgspersonal, alla skulle känna att det fanns en dos just till dem. Och så kommer då det här bolaget hit och vaccinerar och kommunens uppdrag det är att ansvara för och se till så att det finns en lokal, och logistiken och att det finns värdar som kan hjälpa dem som ska vaccinera sig. En bit in i den här vaccination så ser vi att det skulle kunna komma att bli doser över. Det här berodde på flera olika orsaker; det var de som ville vaccinera sig men som inte fick av hälsoskäl, man var sjuk just då, eller man vårdade barn eller man hade andra former så man inte visste om man fick vaccinera sig som att man ammade till exempel. Några ville också avvakta.

Hur man skulle göra med eventuellt överblivna doser, det fanns ingen plan för det. Bolaget som var här och vaccinerade visste inte och Regionen hade ingen samordningsplan. Det här vaccinet är, ju som ni säkert har hört, det är en färskvara och varje dos är värdefull. Därför agerade vi i det läget som kommun.

Vi vände oss till Regionen (VGR) och frågade:

- Får vi lov att ge överblivna doser om det finns omsorgstagare som inte har fått? – Nej, det fick vi absolut inte göra.

- Får vi lov att överlämna doser till andra kommuner som inte har kommit igång, eller till andra inom Regionen som skulle behöva dem doserna bättre? – Nej, det fick vi inte göra.

- Då frågade vi om vi fick lov att använda dessa doser till samhällsviktig personal, och det fick vi lov att göra.

Så när vi hade gjort att vi kunde för att följa den prio-ordning som finns, när all vård- och omsorgspersonal i kommunen hade fått då upprättades det en reservlista. Jag vill betona att det var en reservlista, absolut ingen förturslista, för samhällsviktiga funktioner. Allt för att inget värdefullt vaccin skulle hamna i papperskorgen. Och det här gjordes enligt, det fattades ett politiskt beslut då att vi skulle aktivera kommunens pandemiplan. Det är en plan som man ska ha och som ska finnas när det är kris.

Och då kan man fundera på: Men vad är en samhällsviktig funktion då? Jo, det handlar om att bränder ska släckas och liv ska räddas, så Räddningstjänsten hade högsta prioritet.
Det handlar om att vi ska tillförsäkra att det finns vatten, mat, värme, ljus, teknik, en trygg omsorg inom skola och förskola. Så personal och ledningsfunktioner inom de här områdena sattes upp på en reservlista. Och med på den här listan så fanns det också personal på våra vårdcentraler, de var rätt förtvivlade då för de hade inget eget vaccin. Så de vände sig till oss och frågade om inte de kunde få vara med på reservlistan. Trots att man inte hade fattat något sådant beslut i Regionen, så ordnade vi det ändå. Och de var väldigt glada över det att vi kunde hjälpa deras personal att komma med.
Ingen har i rollen som politiker erbjudits vaccin i Tanum.

Så här såg det ut i slutet av januari. Sedan dess har administrationen kommit på plats i Regionen. Idag kan man hantera överskjutande doser på ett helt annat sätt. Man kan lämna tillbaka, man kan ge till andra – det som vi verkligen försökte men inte fick. Det vaccinet som kommer nu är också mindre känsligt än det vi hade då i januari.

Så sammanfattningsvis då, alla omsorgstagare och personal inom äldreomsorgen har erbjudits vaccin. Ingen har gått före. Alla doser har använts. I Tanum är nu 850 individer fullvaccinerade, ytterligare 44 personal har fått sin dos 1. Nästa vecka vaccinerar vi ytterligare 80 omsorgstagare inom funktionshinderverksamheten och personal inom funktionshinder kommer också att få sin första dos utav dem som inte har fått sedan tidigare.

Vårdcentralerna är nu igång som jag sa förut med fas 1 hemtjänst och de har också så smått börjat planera för de grupperna som finns i fas 2, det vill säga 65+ och riskgrupperna och där tänker man starta med de som är äldst först.

Jag såg igår en siffra att i Västra Götaland så var det i hela Regionen 2,2 procent fullvaccinerade. Nästa vecka så kommer 10 procent av den vuxna befolkningen i Tanum att vara vaccinerade. Och nu när vårdcentralerna också kommit igång så kommer det också bli bättre. Jag tänker att tillsammans hjälps vi åt med det viktigaste uppdraget vi har alla nu: - att förhindra smittspridningen i Tanums kommun.

Tack."