Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter

"Varje kilowattimme (kWh) räknas" heter den informationskampanj som Energimyndigheten just nu driver för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet.

Sverige och Europa befinner sig i en exceptionell situation med ett krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna som i slutändan leder till höga elpriser. I ett sådant läge behöver alla använda mindre el. Många vill veta hur de kan bidra för att underlätta situationen.

I Tanums kommuns verksamheter pågår ett ständigt arbete för minskad energianvändning och ökad produktion av fossilfri el.

  • Äldre ventilationsanläggningar ersätts med effektivare och mer energibesparande anläggningar.
  • Byte av belysning till energisnåla led-paneler fortgår löpande inom kommunens fastigheter.
  • Vid planerade renoveringar ingår energibesparande åtgärder som tilläggsisolering vid behov.
  • Tekniska förvaltningen utreder möjligheterna att bygga en lokal solcellspark.
  • Solceller monteras där så är möjligt vid ny- eller ombyggnation av kommunala fastigheter.

Tekniska förvaltningen ser just nu över möjligheterna att minska energianvändningen i det akuta skedet. Flera möjliga åtgärder har identifierats.

Det finns även mycket du som privatperson kan göra för att energieffektivisera och minska din elanvändning. Det gäller också företag och offentlig sektor. Tips på hur du kan bli energieffektivare finns på Energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.