Samverkansteamet – samverkar mot skolfrånvaro

Samverkansteamet

Från vänster Jonas Nilsson ungdomsvägledare, Emma Engdahl Unga psykiska hälsa, Erika Persson skolkurator och Emma Karnström fältare.

I Tanums kommuns samverkansteam samarbetar skola, socialtjänst, primärvård och kultur & fritid för att öka skolnärvaron bland kommunens grundskoleelever. Målet är att med gemensamma krafter samordna bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det.

Ibland hamnar familjer i situationer där barnet inte vill gå till skolan. Inte sällan tänker föräldrarna att det borde gå att klara av situationen på egen hand. Det kan vara svårt att ta emot hjälp utanför den egna familjen. Erfarenheter visar att ju tidigare familjer söker och får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring.

Samverkansteamets uppdrag

I två år har Tanums kommuns samverkansteam varit i gång och stöttat familjer som har barn med skolfrånvaroproblematik. Uppdraget är att få samverkan att fungera kring barnens vardag. Det kan till exempel vara att se över vardagsrutiner, boka vårdinsatser, kartlägga skolmiljön eller hitta nya inspirerande fritidsaktiviteter.

Ytterligare en sak som samverkansteamet jobbar med är att öka kunskapen kring skolfrånvaroproblematik. Att ett barn inte vill gå till skolan kan bero på många olika saker. Att stödja ett barn med skolfrånvaro kräver tålamod, nyfikenhet och engagemang.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Om man som förälder upplever att det är kämpigt att få barnet hemifrån på morgonen är det viktigt att tidigt prata med skolan. Då kan man tillsammans komma överens om anpassningar för att skapa en positiv skolanknytning för barnet. Att ta hjälp tidigt visar sig ha goda effekter för att öka skolnärvaron.

Har du funderingar kring ditt barns skolgång. Ta då först och främst kontakt med skolan, till exempel klassläraren eller elevhälsan på skolan. Du kan även vända dig till Samverkansteamet med dina tankar. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Tecken på skolfrånvaroproblematik

  • ”Hallkonflikter” när man ska i väg till skolan.
  • Barnet ger uttryck att skolan inte är rolig.
  • Ont i magen, huvudvärk, orolig eller har svårt att somna.
  • Ringer ofta från skolan och vill gå hem.

Tips på skolnärvarobeteenden

  • Avsluta skärmtiden en timma innan läggdags.
  • Förbered och packa skolväskan/gympapåsen kvällen innan.
  • Ha en morgonrutin, samma varje dag.
  • Ha kvällsaktiviteter, till exempel i en förening.