Samverkanskonferens med utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För någon vecka sedan var Landshövdingen på besök i Tanums kommun för att förhöra sig om läget och i måndags deltog kommunstyrelseordförande Liselotte Fröjd och kommunchef Ulf Ericsson i en samverkanskonferens med Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, om situationen i kommunen i pandemins spår.

- Det är viktigt att vi får komma till tals och berätta om vår situation. Det påverkar oss naturligtvis mycket till exempel att den norska gränsen är stängd, att många av våra delårsboende inte kan ta sig hit, att vi har en stor besöksnäring som blöder och att fiskerinäringen inte har fungerande kanaler till marknaden just nu, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.