Så här fungerar fjärrundervisning för högstadieeleverna i Tanums kommun.

Exempelbild

Sedan vårterminens start har alla högstadieelever i Tanums kommun haft fjärr- och distansundervisning. Hur har det fungerat? Verksamhetsutvecklare Annica Ejdesör och Annica Bjering har kontaktat rektorer, skolutvecklare och elever som berättat om sina erfarenheter hittills.

Bakgrund

Tanums kommun tog vid årsskiftet beslut att inleda vårterminen med fjärr- och distansundervisning för kommunens högstadieelever. Bakgrunden var att bromsa smittspridningen av covid-19 genom att minska belastningen på kollektivtrafik och att vara färre personer i skollokalerna. Trots att beslutet kunnat ställa till med en del praktiska problem och utmaningar för alla inblandade så har det fungerat väl första veckan.

Rektorerna för kommunens båda högstadium är överens om att upplevelsen kring fjärrundervisningen rent tekniskt har varit positiv. “Det har gått bättre än förväntat” säger Sven-Erik Olsson, rektor på Hamburgsundskolan. “Lärarna är positiva och stöttar varandra med tekniken och undervisningstips”. Även Mattias Larsson, rektor på Tanumskolans högstadium berömmer lärarnas förmåga att ställa om till digital undervisning. “Lärarna har gjort ett fantastiskt jobb. Den digitala kompetensen de redan hade har de haft god nytta av. Jag är imponerad av dela-kulturen de haft.”

Vad säger eleverna?

Även eleverna var förberedda på en eventuell omställning till fjärrundervisning. “Det har varit på bordet ganska länge.” säger Lova Velander, åk 9 Hamburgsundskolan.

“Det finns skillnader på att sitta hemma och plugga jämfört med i skolan. Härligt till en start men kan nog bli svårt att uppehålla motivationen och fokus om det fortsätter länge.” Hon fortsätter: “Det man saknar mest är närheten med läraren. Läraren ser inte när någon inte fattar. Det är svårare att ställa frågor “. Lärarna arbetar aktivt med tekniska lösningar för att kunna stötta alla elever både under och efter lektionstid vilket uppmärksammas av eleverna.

Lova Welander, fjärrundervisning

Emil Hogebrandt, elev i åk 7 på Tanumskolan tycker att omställningen var ett stort steg. “För mig funkade det inte så bra att jobba hemifrån. Jag hade svårt att koncentrera mig och kunde inte få den hjälp jag behöver. Jag kontaktade då min mentor och fick möjlighet att vara med i fjärrundervisningen men från skolans lokaler där det finns vuxna som kan hjälpa mig.” Han fortsätter: “Jag saknar mina kompisar men jag tror nästan att jag får mer gjort när det inte är fler i samma klassrum.”

Emil Hogebrandt, fjärrundervisning

Kommunen satsar på digitalisering

Tanums kommun har sedan 2012 satsat stort på att digitalisera undervisningen vilket troligtvis är en starkt bidragande orsak till att både elever och pedagoger hanterar den nya situationen med lugn och tillförsikt. Alla pedagoger har löpande fått utbildning i de digitala system som används och får direkt support när problem eller nya behov uppstår. Elever har varsin iPad och har jobbat med den som ett verktyg i skolans undervisning under många år. Det gör att både elever och lärare har en god grund för det digitala arbetet, vilken underlättar för fjärr- och distansundervisningen.

Förberedda på fjärrundervisning sedan i våras.

Kommunens verksamhetsutvecklare, Niklas Carlén, Annica Bjering, Hans Schub och Annica Ejdesör, fick redan i våras ett särskilt uppdrag att förbereda rektorer och pedagoger på ett eventuellt stundande fjärrundervisningsuppdrag. Då skapades en webbsida där man samlade tips och idéer kring framgångsrik fjärrundervisning samt videos med enkla instruktioner kring hur de digitala resurserna kan användas. Varje skola fick också formulera sina förhållningsregler kring distansundervisning som på nytt fick aktualiseras i januari när det blev skarpt läge. De pedagoger som var lite osäkra, fick hjälp i klassrummen med att koppla upp sig i ett digitalt möte med eleverna.

Skolutvecklarna Annica Ejdesör, Niklas Carlén, Hans Schub och Annika Bjerling.

“Omställningen har gått bra tack vare god digital kompetens och strategisk digital satsning från kommunen under flera år samt ett gott stöd av verksamhetsutvecklarna.” säger Mattias Larsson. För att kunna säkra en god kvalitet på undervisningen är det viktigt att så lite tid som möjligt läggs på problem att hantera tekniken och de system man har tillgång till. Lärarna bekräftar den bild rektorerna ger av skolornas omställning till fjärrundervisning och tillägger att nivån på det tekniska kunnandet hos varje pedagog givetvis påverkar hur pass redo man var att ställa om sin undervisning till de nya förutsättningarna.

“Eleverna har varit duktiga, varit i tid och anpassat sig på ett bra sätt” säger Fredrik Ehnebom, lärare på Hamburgsundskolan. En viss oro finns för hur elever med stödbehov hanterar omställningen. “Fjärrundervisning gagnar inte elever i behov av stöd. Det kan vara svårt att få vissa elever att göra sig hörda. Därför är det bra att vissa är på plats i skolan.” säger Fredrik. Lisa Lee, lärare på Tanumskolan instämmer kring att eleverna hanterar omställningen olika bra: “En del elever verkar gynnas av det och jobbar bättre på distans. Några jobbar dock sämre. Det är helt enkelt andra elever som gynnas av fjärrundervisning än traditionell undervisning.”

Råd kring fjärrundervisning:

Rektorerna till andra rektorer:

  • Våga ge sin in på det och använda teknikens möjligheter. Eleverna klarar det lättare än man tror. Man lär sig mycket under arbetets gång.
  • Se till att förbereda dig så mycket som möjligt medans tid är. Med goda förberedelser, ett tillåtande klimat och en inställning att lära sig under hela processen kommer man långt.

Pedagogerna till andra pedagoger:

  • Man kan inte förvänta sig för mycket i början då det är nytt för alla. Ta hjälp av eleverna, de kan mycket och stötta varandra som kollegor.
  • Var som du är i vanliga fall så att eleverna känner igen ditt sätt och blir trygga i det. Skala av uppgifter och ge få instruktioner åt gången. Tillåt pauser och ge utrymme för rörelse.

Eleverna till andra elever:

  • Våga säga till om du inte förstår, var ärlig om du inte hängt med. Annars hamnar du efter och det är svårare att komma ifatt. Det är oftast fler som undrar över samma sak. Sitt vid ett arbetsbord och ha inte saker runt dig som stör.
  • Ta till vara på lektionerna. Det kan vara svårt att orka plugga efter en dag med fjärrundervisning. Utnyttja möjligheten att kontakta lärarna på andra sätt om du behöver stöttning (egna videokonferenser t. ex).