Rivning av fastigheter vid Gata, Grebbestad, börjar 3 oktober

Två byggnader vid Gata 75 i Grebbestad kommer att rivas med början måndagen den 3 oktober (del av före detta Fortifikationsverkets lokaler). Arbetsområdet kommer att inhägnas då vägen förbi fastigheten är ett populärt gångstråk från både Sövallsvägen och Gata.

Det kommer vara möjligt att gå och cykla förbi arbetsområdet men vi vill uppmana förbipasserande att vara uppmärksamma och extra försiktiga då arbetsfordon passerar till och från arbetsområdet under utförandetiden.

Rivningsarbetet kommer vara klart under oktober månad.

Fastighetsavdelningen