Ridning och cykling i naturen

Att ta sig fram i naturen på cykel eller häst är underbart – en härlig avkoppling! Tack vare allemansrätten får vi både cykla och rida i naturen, men det finns några saker vi måste tänka på, både för att vara varsamma med naturen men också för att visa respekt mot andra. Inte störa, inte förstöra – det är kärnan i allemansrätten. 

Ridning och cykling ställer större krav på hänsyn än om man till exempel tar sig fram till fots. Det beror på att ridning och cykling lättare skadar marken. Du får därför inte rida eller cykla när det är risk för att marken skadas. Anpassa ditt vägval och din körstil efter förutsättningarna just när du är ute. 

Tänk särskilt på att: 

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna 
  • undvika att cykla och rida över känsliga marktyper. Exempel är berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, kärrmarker och planterad skog. 
  • inte cykla eller rida nära bostadshus, eftersom de som bor i naturnära hus ska kunna känna sig ostörda inom den så kallade hemfridszonen. Det är risken att störa som bestämmer hur nära huset du kan rida/cykla. 
  • inte rida eller cykla på stubbåkrar/ängar om du inte frågat markägaren först. Det som ser ut som en stubbåker kan vara insådd vall och den insådda grödan är ofta svår att se.
  • ta det lugnt på vandringsleder och stigar. De som springer eller går har företräde. 

Allemansrätten gäller alla. Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, en permobil eller annat hjälpmedel får du göra det. Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar lättare känslig mark än vad vandring till fots gör. Undvik därför blöta och mjuka marker. Allemansrätten gäller inte mopeder, 4-hjulingar och andra motordrivna fordon. De får inte användas på stigar eller i terrängen. 

I Tanums kommun är ridning och cykling förbjuden i motionsspåren mellan Tanumshede och ridskolan, runt Siljevi i Grebbestad och mellan idrottsplatsen och Lunnemyren i Fjällbacka, se kartor till 19 § i Tanums kommuns ordningsföreskrifter.

Att cykla och rida på enskilda vägar är tillåtet, så länge vägen inte skadas. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Rid helst i mitten av vägen. 

Vill du veta mer? Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.