Resultat av enkäten ”Intresse av seniorboende”

Under försommaren genomförde omsorgsförvaltningen en undersökning för att få svar på hur stort intresset är av seniorboende. I dagsläget finns inga sådana boenden i kommunen. Nu är enkätsvaren sammanställda i en rapport som du kan läsa.

Sammanfattning

  • Totalt inkom 208 svar.
  • Av de svarande var flest i åldersgruppen 65-70 år och det var flest kvinnor som svarade.
  • De flesta svarande har uppgett att de bor i Hamburgsund, Grebbestad eller Tanumshede. Det var även de orter som de svarande önskade att bo kvar i och sågs som lämpliga ställe att bygga seniorboende. 37 svarande uppgav att de skulle vilja bo i Gerlesborg. Det var nästan tredubbelt så många än de som uppgett att de bor i Gerlesborg idag (13 svarande).
  • De som uppgett att de inte är intresserade av seniorboende uppger att de har en önskan att bo kvar där de bor idag eller i en lägenhet i befintligt hyresbestånd i framtiden.
  • Service som affärer, vårdcentral, kollektivtrafik och bibliotek uppges vara viktiga, men också möjlighet till social gemenskap, kultur och utemiljö/natur.

Slutsatsen av enkätens resultat visar att det finns ett stort intresse av seniorboende i de flesta orter i kommunen.

Omsorgsnämnden lämnar rapporten vidare till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt Tanums Bostäder AB som underlag för vidare arbete med övergripande bostadsförsörjningsplan.

Här kan du läsa hela rapporten om intresse av seniorboende Pdf, 623.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Ett stort tack till alla er som svarade!